Peer-it

Use case

Damen ungdomsskole

Information

Genom informell vägledning i grupper får våra lärare ett ledigt utrymme där de kan hantera sina största utmaningar.
mentoring
Anna Lee
Rektor
Dela på linkedin
Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter

Möt Damen ungdomsskole

Damen ungdomsskole är en fiktiv skola som används för att förklara för dig hur informell gruppmentoring kan fungera på en skola. Berättelsen berättar hur informell gruppmentoring kan fungera i praktiken, utmaningar som åtgärden kan lösa och fördelar du kan uppleva.

 

Gymnasieskolan har 552 elever uppdelade i 19 klasser i åttonde, nionde och tionde klassen. Skolan har specialpedagoger, kontaktlärare, assistenter, ämneslärare och ledare. Det ligger i ett bostadsförening med kort väg till gröna omgivningar. Det finns fina fotbollsplaner och basketplaner på skolan. Skolan tar emot studenter från lärarutbildningen som lärare och medlärare under vissa perioder av året.

Nyckelfigurer

50%

Upplevd utdelning

0%

Minskad sjukfrånvaro

0%

Förbättrade studentresultat

Utmaningen: Frekventa förändringar och lärare med låg känsla av behärskning

Personalen på gymnasieskolan har haft att göra med ständiga förändringar och är trötta. De märker också en skillnad hos eleverna som också är trötta på förändring. Många av lärarna slutade på grund av upplevelsen av konstant tryck och en känsla av lite behärskning i det dagliga arbetet.

 

Lärarna som fortfarande arbetar där har inte haft tid att prata så mycket tillsammans nyligen. De gör allt de kan för att ge eleverna den bästa grunden de kan få och goda sociala relationer. Det finns många frågor som lärare möter dagligen som de vill diskutera och sända, men detta har nyligen nedgraderats till förmån för många förändringar på politisk nivå.

 

Förändringarna har börjat lugna sig något. Skolledarna vill initiera ett initiativ där lärarna har tid att prata tillsammans. Det är viktigt för dem att åtgärden inte uppfattas som en annan förändring eller kontroll. Ingen av de tidigare åtgärderna fungerar i det nya sammanhang där de nu står.

Informell vägledning i grupper som lärarnas egna initiativ

Anna är rektor på Damen ungdomsskole. Hon har ofta kontakt med de andra rektorerna i lokalområdet för att höra hur de löser ärenden. En huvudkollega vid en annan gymnasium som heter Lene hade sagt att hon nyligen hade börjat informell gruppmentoring och rekommenderade detta till Anna.


Lene står inför några av samma utmaningar som Anna. Därför bestämmer Anna sig för att läsa om informell gruppvägledning vid peer-it och lära känna hur verktyget fungerar. Hon träffar Anna för att få lite mer information innan hon bestämmer sig för att detta är något hon vill prova på sin skola.

 

Anna föreslår läraren idén och får ett bra svar. Hon förklarar varför hon tror att åtgärden kan fungera för dem och säger vad hon förväntade sig att uppnå med åtgärden. Lärarna är överens om att åtgärden är något som kan vara vettigt att testa.

 

Anna väljer tre gruppledare som kommer att ansvara för att informera och rekrytera lärare och specialpedagoger till programmet. Flera lärare och specialpedagoger rapporterar sitt intresse. För att hålla gruppstorleken nere bestämmer de sig för att ha 5 personer i varje grupp. De har en tidsram på ½ där de kommer att slutföra med sin grupp och sedan utvärdera innan de börjar en ny omgång.

mentoring

Problemlösning, säkerhet och professionell diskussion

Anna och lärarna har nu använt informellt gruppmentoring för peer-it-verktyg i ett halvt år.

 

Gruppledarna har ett utvärderingsmöte med Anne. De säger att lärarna ger bra feedback på programmet. Det finns flera som visar intresse för att gå med. Gruppledarna upplever att lärarna aktivt lyssnar på varandra och hjälper varandra att se utmaningar och lösningar ur flera perspektiv.

 

Lärare gillar att de kan välja vad de ska utveckla. Samtidigt ser Anne de effekter hon ville ha – att lärarna som deltar ska uppleva större behärskning i det dagliga arbetet och känna sig säkrare i besluten. Det dagliga arbetet har förändrats för många. Lärarna uppskattar mycket det utrymme de har fått för att prata ämnen och lösa utmaningar. Det finns nu en lägre tröskel för att tala ämnen.

 

Grupperna har avslutat sin första implementering och gruppledarna börjar nu med runda nummer två där nya lärare får delta. De som väljs som gruppledare tycker att det är kul att bestämma vem som ska vara i gruppen tillsammans.

 

Gruppledarna tyckte att det var lite läskigt först, att leda vägledningen, men de blev snabbt självsäkra på rollen. De gillade det särskilt när de började se vilken fördel det kunde vara för lärarna och när de är osäkra på den nya rollen kan de lita på varandra.

Utforska verktyget

Du kan läsa mer om lösningen Anna använde på Damen ungdomsskole. Informell gruppvägledning kan användas i kombination med andra verktyg.

Läs också

endre

Mir sykehus

Peer-it hjälpte oss att integrera de nya medarbetarna och ge de anställda den autonomi de behövde.

autonomi

Linis sykehjem

Peer-it hjälpte oss att integrera de nya medarbetarna och ge de anställda den autonomi de behövde.

lärande

Trinn gymnasium

Hanna använde sig av certifierad lärande för att förbättra elevernas resultat på skolan hon är rektor på.

Dela den här historien

Dela på linkedin
Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter