Peer-it

Digitala vägledningtjänster

For att
endring

PIA är ett komplett verktyg för mentoring. Många människor kämpar med tid och kvalitet i mentoring. PIA:s system har struktur och verktyg så att du kan fokusera på det som är viktigt för dig.

Hvorfor veiledning?

digital helsekompetanse

Effektiv implementering av välfärdsteknik

Systematisk vägledning säkerställer att superanvändare följer upp medarbetarna i att kunna använda, utnyttja och vägleda i tekniken.

Minska utbrändhet hos anställda med debriefing

Anställda i skarpa situationer behöver ofta debriefa situationerna tillsammans med andra. Detta kan hjälpa till att klara en svår arbetsdag.

Införande av ny praxis

PIA systematiserar införandet av ny praxis. Nya läroplaner, nya riktlinjer eller annan praxis kan ändras.

samarbeid veiledning

Involvera medarbetare för att lyckas med transformation

PIA ger möjlighet att involvera medarbetarna tidigt. Användarmedverkan är central för oss.

Vilken typ av lösningar behöver du?​

change

Mentoring för nyanställda

Programvaran hjälper dig att integrera och behålla nya anställda. Säkerställer struktur för genomförande och planering.

development

Situationsbaserad kollegavägledning

Låt dina anställda hjälpa varandra att diskutera viktiga ämnen och lösa kritiska problem. De lär sig av varandra.

talent mentoring

Målinriktat kollegavägledning

Målinriktat kollegavägledning er vägledning utifrån mål. Detta passar bra om de anställda ska certifieras inom ett område eller kompetens.

Student mentoring

Programvara som hjälper dig, mentorerna och studenterna att få kontroll och utforska fördelarna med mentorskap.

Upptäck några av våra populära funktioner

Ett digitalt system

PIA den vägleder har blanketter som används vid planering och genomförande av tillsyn.

veiledning

Effektiviserar vägledningen och sparar tid

Plattformen systematiserar vägledningen. Automatiserade processer sparar tid. Information skickas automatiskt och du kan mata in information kontinuerligt. Systemet gör att du kan ha ett större fokus på din uppgift än att förstå tidpunkten för vägledning.

Säkerställer kvalitet i förändring och utveckling

PIA ger dig och dina anställda möjlighet att behärska vägledning. Formulär hjälper till att veta vad man ska göra vid varje given tidpunkt. De bygger på utbildningsforskning. Det finns även en kunskapsbas med kompletterande information.

Anslut till VR, video och andra resurser

Med PIA kan du sätta system kring andra lärresurser du använder som för t.ex. VR, e-learning, inlärningsvideor eller annat.

Hitta ditt sätt att förändra

Lärande, problemlösning och förändring.

change