Peer-it

Use case

Damen ungdomsskole

Informasjon

Gjennom uformell veiledning i grupper får lærerne våre et fritt rom der de kan adressere sine største utfordringer.
mentoring
Anna Lee
Rektor
Share on linkedin
Share on facebook
Share on google
Share on twitter

Møt Damen ungdomsskole

Damen ungdomsskole er en fiktivt skole som brukes for å forklare deg hvordan uformell gruppeveiledning kan fungere ved en skole. Historien vil fortelle deg hvordan uformell gruppeveiledning kan fungere i praksis, utfordringer tiltaket kan løse og fordeler du kan oppleve. 

 

Ungdomsskolen har 552 elever fordelt på 19 klasser i 8. 9. og 10. trinn. Skolen har spesialpedagoger, kontaktlærere, assistenter, faglærere og ledere. Den ligger i et borettslag med kort vei til grønne omgivelser. Det er fine fotballbaner og basketballbaner på skolens område. Skolen tar imot studenter fra lærerutdanningen som lærer og medlærer i enkelte perioder av året. 

Nøkkeltall

0%

Opplevd utbytte

0%

Redusert sykefravær

0%

Forbedrede elevresultater

Utfordringen: Hyppige endringer og lærere med lav mestringsfølelse

De ansatte ved ungdomsskolen har måtte forholde seg til stadige endringer og er slitne. De merker også forskjell på elevene som også er slitne av endringer. Det er mange av lærerne som slutter på grunn av opplevelse av konstant press og følelse av lite mestring i arbeidshverdagen. 

 

Lærerne som fortsatt jobber der har ikke hatt tid til å snakke så mye sammen i det siste. De gjør alt de kan for at elevene skal det beste grunnlaget de kan få og gode sosiale relasjoner. Det er mange problemstillinger lærerne står i daglige som de ønsker å diskutere og lufte, men dette har vært nedprioritert i det siste til fordel for mange forandringer på politisk nivå. 

 

Forandringene har begynt å roe seg ned noe. Skolelederne ønsker å sette i gang et tiltak der lærerne får tid til å snakke sammen. Det er viktig for dem at tiltaket ikke blir opplevd som enda en endring eller kontrollerende. Ingen av de tidligere tiltakene fungerer i den nye konteksten de nå står i.

Uformell veiledning i grupper som lærernes egne tiltak

Anna er rektor ved Damen ungdomsskole. Hun har ofte kontakt med de andre rektorene i nærområde for å høre hvordan de løser saker. En rektor kollega ved en annen ungdomsskole som heter Lene hadde sagt at hun nylig hadde satt i gang med uformell gruppeveiledning og anbefalte dette til Anna. 


Lene står overfor noen av de samme utfordringene som Anna. Derfor bestemmer Anna seg for å lese seg opp på uformell gruppeveiledning hos peer-it og sette seg inn i hvordan verktøyet fungerer. Hun møter Anna for å få litt mer informasjon før hun bestemmer seg for at dette er noe hun vil prøve ved sin skole. 

 

Anna foreslår ideen for lærerne og får god respons. Hun forklarer hvorfor hun tenker at tiltaket kunne fungere hos dem og sier hva hun forventet å oppnå med tiltaket. Lærerne er enige i at tiltaket er noe som kunne være fornuftig å prøve ut. 

 

Anna velger ut 3 gruppeledere som får ansvaret for å informere og rekruttere lærere og spesialpedagoger til opplegget. Flere lærere og spesialpedagoger melder sin interesse. For å holde gruppestørrelsen nede bestemmer de seg for å ha 5 personer i hver gruppe. De har en tidsramme på ½ hvor de skal gjennomføre med sin gruppe og så evaluere før de setter i gang med en ny runde. 

mentoring

Problemløsning, trygghet og faglig diskusjon

Anna og lærerne har nå benyttet peer-it sitt verktøy uformell gruppeveiledning i et halvt år.

Gruppelederne har et evalueringsmøte sammen med Anne. De forteller at lærerne gir gode tilbakemeldinger på opplegget. Det er flere som viser interesse for å være med videre. Gruppelederne opplever at lærerne lytter aktivt til hverandre og hjelper hverandre med å se utfordringer og løsninger fra flere perspektiver. 

 

Lærerne liker at de selv kan velge hva de skal utvikle. Samtidig ser Anne de effektene hun ønsket – at lærerne som er med skal oppleve større mestring i arbeidshverdagen og føle seg tryggere ved beslutninger. Arbeidshverdagen har endret seg for mange. Lærerne setter stor pris på det rommet de har fått til å snakke fag ut løse utfordringer. Det er nå lavere terskel å snakke fag. 

 

Gruppene er ferdig med sin første gjennomføring og gruppelederne skal nå i gang med runde nummer to der nye lærere skal få være med. De som er valgt som gruppeledere syns det er gøy å bestemme hvem som skal være i gruppe sammen. 

 

Gruppelederne syns det var litt skummelt i starten, å skulle lede veiledningen, men de ble fort trygge i rollen. De likte det særlig når de begynte å se hvilken nytte det kunne være for lærerne og når de er usikre i den nye rollen så kan de støtte seg på hverandre. 

Utforsk verktøyet

Du kan lese mer om løsningen Anna brukte på Damen ungdomsskole. Uformell gruppeveiledning kan brukes i kombinasjon med andre verktøy.

Les også

Del denne historien

Share on linkedin
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
autonomi

Linis sykehjem

Peer-it hjalp oss med å integrere de nye medarbeiderne, og å gi de ansatte den autonomien de trengte.

veiledning

Trinn videregående

Hanna brukte sertifisert kollegaveiledning for å forbedre elevresultatene ved skolen hun er rektor ved. 

endre

Mir sykehus

Bedre mental helse, utvikling og problemløsning ved bruk av ledercoaching. (Enterprise)