Innsikt i PIA

Utforsk veiledningplattformen PIAs funksjoner

PIA er en plattform for å utvikle, gjennomføre og administrere veiledningstjenester av alle typer og varianter

PIA er en modulær tjenesteorientertert plattform, basert på standarder. Tilsvarende som for andre digitale plattformer har PIA en lagdelt arkitektur, hvor ressursene i plattformen er organisert i flere lag med hvert sitt formål.

Ressursene i PIA’s lag er mikrotjenester. Disse er selvstendige komponenter som kan orkestreres til sammensatte tjenester. Formålet er økt gjenbruk, fleksibilitet og forenkling.  

Laget Funksjoner består av mikrotjenester som tilbyr laget Veiledningstjenester og som gjenbrukes av de fleste veiledningstjenestene.

Vil du vite mer?

pia - kort vei til veiledning

Gjennomgang av PIAs funksjonalitet

En web-tjeneste består av mange digital komponenter som settes sammen for å gi helhetlig og nyttig brukeropplevese. PIA benytter standardiserte webkomponenter fra anerkjente leverandører i utvikling og drift av plattformen . PIA’s nytte handler om at brukerne oppnår ønsket effekt fra veiledning og veiledningsprosesser. Til det har PIA en portefølje av ulike veiledningstjenester. Hver enkelt av disse er skreddersydd for å gi ønsket effekt i bestemte situasjoner.  PIA består også av et sett av speisaliserte funksjoner. Disse funksjonene er utviklet av oss for å gi brukerne en best mulig opplevelse av veiledningstjenestene i PIA. De fleste funksjonene gjenbrukes i alle veiledningstjenestene.

   

Digitale skjemaer gir strukturert sanntids samhandling

Digitale skjema i PIA gir sanntids samhandling, tilsvarende som Google Docs og Microsoft 365. Endringer i et skjema blir umiddelbart tilgjengelig for alle deltakere f.eks. i en gruppe. Et skjema gir struktur til samhandlingen. Det gjør det enkelt å la samhandlingen inngå i en styrt prosess. Digitale sanntids skjemaer er en viktig funksjon for digital veiledning med PIA.

people_grid

Vil du vite mer?

pia - den korte veien til veiledning!​

Steps-funksjonen styrer skjema-prosessen

En prosess vil bestå av et bestemt antall steps/steg. Steps-funksjonen viser antall steps som inngår i en prosess, informasjon om hvert enkelt step og hvor langt brukeren er kommet i prosessen. Steps som brukeren ikke har tilgang til vil vises, men er ikke aktive.

Hvert enkelt digitale skjema vil ha sin spesifikke prosess.  

Kanban-funksjonen sørger for progresjon i gjennomføring av aktiviteter og i kompetanseutviklingen

Kanban-diagram brukes i mange veiledningsprosesser for å få oversikt og styre gjennomføringen av aktiviteter. For eksempel i målorientert kollegaveiledning, hvor veileder og utøver samarbeider om å sette opp utviklingsmål og treningsplan (basert på utøvers eksisterende kompetansesituasjon). Planen vil inneholde treningsaktiviteter for utøver og støtteaktiviteter for veileder. Treningsaktivitetene kan inneholde læringsressurser som støtter aktiviteten, f.eks. en opplæringsvideo innen et relevant tema. Treningsaktivitetene kan også inneholde kommentarer, status og muligheter for dialog mellom veileder og utøver.

Kanban-1

Innledningsvis vil alle aktiviteter være plassert i kollonnen [PÅ VENT] lengst til venstre. Dette er de aktivitetene som veileder og utøver er enige om skal til for at utøver skal nå de mål som er satt opp. Formålet med Kanban-diagrammet er få mest mulig effekt ut av hver enkelt aktivitet og samtidig skape fremdrift som sikrer at alle aktiviteter blir utført innen det tidsrommet som er satt opp. Utøver (og veileder) velger hvilke oppgaver de skal fokusere på først og flytter de til kolonnen [UNDER ARBEID]. Har utøver problemer, legges aktiviteten i kolonnen [TRENGER HJELP] og hjelpebehovet beskrives i aktiviteten.  

Når en oppgave er utført flyttes den til [FERDIG]-kolonnen. Aktiviteter kan være knyttet til innhold, for eksempel kan en av aktivitetene ha spesiell fokus på å tilegne seg et bestemt kjennetegn på kompetanse. Når aktiviteten er ferdig, vil  utøvers kompetanseprofil justeres tilsvarende. Veileder og utøver får full oversikt over progresjon i treningsarbeidet.  Både gjennomføring av aktiviteter og graden av måloppnåelse.

Kanban-2
Kanban-3

Veileder og utøver er selv ansvarlig for å administrere egne aktiviteter i Kanban-diagrammet. Det kan oppstå situasjoner hvor treningsplanen ikke er  blitt gjennomført som planlag, men hvor effekten av treningsarbeidet likevel har gitt ønsket resultat. Systematisk forbedring handler også om å forbedre egne læringsprosesser – å få mest mulig læring ut av minst mulig ressursbruk. Da blir det viktig å kunne evaluere fortløpende konsekvensen av avvik mellom planlagte og gjennomførte aktiviteter.

Generelle skjema-funksjoner

Alle digitale skjema, uansett skjemaprosess, har tre generelle funksjoner.   

  1. Avslutt skjemavisning
  2. Navigér mellom sidene i skjema (step i prosessen)
  3. Utfør skjema-operasjoner som lagre, skrive ut, aktivére  
4

Hjelp-funksjonen gir kontekstsensitiv hjelp i alle sammenhenger

Veiledning er ofte en omfattende og langvarig prosess. Normalt utføres veiledningen sammen med andre arbeidsoppgaver. Behovet for hjelp er stort, spesielt fra de som ikke har deltatt tidligere. Behovet for hjelp gjelder mange forhold. Alt fra hvordan gjennomføre denne type veiledning til hva skal jeg skrive inn i dette feltet. Viktig at hjelpen er enkelt tilgjengelig når behovet oppstår.

PIA’s hjelpe-funksjon er kontektssentsitiv. Det betyr at hjelpen du får er tilpasset den situasjonen du er i. Samtidig gis du mulighet til å utforske hele hjelpe-systemet i PIA’s kunnskapsbase.

Hjelp-1

Uansett hvor du er i PIA, har du et spørsmålstegn nær deg som du kan trykke på. Noen av disse er knyttet til enkelt-felter, noen til spesifikke seksjoner og noen til hele sider. Du åpner hjelpesystemet ved å klikke på spørsmålstegnet. Da åpnes en popup med den første hjelpeteksten, som  forhåpentligvis hjelper deg videre. Har du behov for mer hjelp kan du gå videre inn i PIA’s kunnskapsbase. 

Lenken viser til riktig sted i kunnskapsbasen. Klikker du på lenken åpnes kunnskapsbasen i eget vindu med den hjelpen som anses riktig for den situasjonen brukeren var i.  

Dekkes hjelpe-behovet kan kunnskapsbasen avsluttes. Eller brukeren kan utforske hele kunnskapsbasen for å finne den informasjon/hjelp som det er behov for.

Hjelp-2
5

Andre fellesfunksjoner i PIA

PIA inneholder et stort spekter av funksjoner. Noen består av en enkelt mikrotjeneste, mens andre er mer komplekse og sammensatt av flere andre tjenester. Her vises et utvalg av funksjonene for å vise mangfoldet. 

cert_1

Sertifikater og bevis

Noen former for veiledning skal lede frem til mestring av spesifikke kompetanser. For eksempel å mestre en ny praksis eller å kunne bruke et nytt datasystem. Et sertifikat vil da fungere som et bevis på at en ansatt innehar den spesifikke kompetansen. Både individuelt og organisatorisk kan det være ønskelig med slike bevis. I PIA er det et ferdig opplegg for å administrere, utstede og håndtere sertifikater.

Enkel håndtering av læringsressurser

De fleste virksomheter har allerede digitale læringsressurser de  ønsker å ta i bruk i sine veiledningsprosesser. PIA har en egen funksjon for å administrere og knytte læringsressurser til innhold (f.eks. kompetanser), veiledningsprosesser (f.eks. målorientert kollegaveiledning) og aktiviteter (f.eks. for trening). PIA har egne visningsfunksjoner for læringsressurser.

lrs

Digitalt Samarbeid

PIA har mange ulike tjenester for veiledning. I alle disse skal deltakerne i fellesskap samarbeide om finne ut av to forhold:  

  1.  Hvor står vi?
  2. Hva gjør vi?

Det finnes mange metoder for dette. I PIA er noen av disse metodene digitalisert og kan brukes som ressurser for å svare på de to spørsmålene over.

Start endringen i dag.

Innovasjon, endring og utvikling.

change management

Forskning innen veiledning?

Vi har gått igjennom litteratur innen veiledning og laget en oversikt til deg. I litteraturgjennomgangen finner du forskning når det kommer til kvalitet på veiledning. Hva det vil innebære ha ha god veiledning.

Planmal for veiledning av nyutdannede

Malen kan du endre, slette og legge til etter ditt formål. Det inkluderer seksjoner som bakgrunn for veiledningen, mål med veiledningen og sammensetningen av veiledningspar som alle er viktige felt når du planlegger veiledning for dine nyutdannede. Malen kan også brukes om andre nyansatte som ikke er nyutdannede.

vi tar kontakt...

Send inn skjema og vi tar kontakt så snart vi kan

peer-it logo

Takk for at du viser interesse for PIA

Demonstrasjon av PIA

Ta kontakt

Vi ser frem til å snakke med deg. Skriv inn din kontaktinformasjon så hører du fra oss så snart vi har anledning.

LES SISTE NYTT!

De siste nyheter, fagartikler og tilbud.

Få gratis konsultasjon
og pristilbud

peer-it logo

Takk for at du vil prøve PIA

kan PIA være nyttig for din virksomhet?