Digital veiledning av nytilsatte

Gjør det enklere å administrere tiden til veiledning. Hev veiledningskompetansen og kvaliteten i veiledning.

Hvorfor veiledning av nytilsatte?

Sosialisering

Ved at nytilsatte får en veileder hver får de en person de kan stille spørsmål til. Det er en trygg person som kan hjelpe dem  med å komme inn i arbeidsmiljøet. 

Effektiv ressurs

Med veiledning av nytilsatte kan nytilsatte raskere bli en effektiv ressurs i teamet. De mestrer raskere arbeidshverdagen. 

Rekruttering

Gode opplæringstiltak for nytilsatte speiler positivt på organisasjonen. Ved å ha gode utviklingsmuligheter blir du en mer attraktiv arbeidsgiver. 

Få kontroll over omfang og tidsbruk av veiledningen

Flere opplever tid som den største utfordringen ved veiledning. Derfor har vi utviklet PIA den digitale plattformen som hjelper dere med å administrere tiden til veiledning. Med en klar plan er det enklere å prioritere i en hektisk hverdag. 

digital veiledning

Lag eget innhold til veiledningen eller få ferdig innhold

Dere kan selv lage innholdet i veiledningen for nytilsatte. Men, dere kan også ta utgangspunkt i ferdig laget innhold. Poenget er å sette en retning for hva veiledningen av nytilsatte handler om.

Hev kvaliteten i veiledningen med et stort utvalg veiledningsmetoder

Deltagerne får tilgang til en rekke populære veiledningsmetoder. Tidligere har kvaliteten på veiledningen vært avhengig av veileders kompetanse. Her er det lavere terskel for å bruke den veiledningsmetoden som passer best til situasjonen. Veiledningen blir mer engasjerende og motiverende. 

Skjemaer strukturerer og systematiserer utviklingen

I PIA den digitale veiledningsplattformen får ledere og ansatte tilgang til skjemaer for å planlegge, gjennomføre og evaluere veiledningen. Disse skjemaene gjør at man til enhver tid vet hva som skal gjøres. Informasjon sendes automatisk. Det kan gjennomføres individuell veiledning og gruppeveiledning.

Dra nytte av digitale ressurser

Bilder, videoer, lydlogg, videoer og linker til forskning er ressurser du kan legge til  i PIA- den digitale veiledningsplattformen. Disse kobles enkelt opp til veiledningssamtalen. Her har dere mulighet til å gå i dybden på saken. Kun samtale i veiledning er gammeldags. Følg med i tiden og opplev merverdien. 

Få tilgang til statistikk og formaliser utviklingen med sertifikater

Deltagerne kan få tilgang til sertifikater eller attester etter gjennomført veiledning. Ledelsen kan få oversikt over statistikk relatert til veiledningen i PIA. På denne måten så kan dere formalisere arbeidet med utvikling og læring. Det blir enklere å koble veiledning til virksomhetens strategi og begrunne valgene dere tar. 

Andre løsninger du kanskje vil like

development

Situasjonsbasert kollegaveiledning

Med situasjonsbasert kollegaveiledning får dine ansatte reflektert over sine kritiske utfordringer med kolleger.

Veiledning med mening

change

vi tar kontakt...

Send inn skjema og vi tar kontakt så snart vi kan

peer-it logo

Takk for at du viser interesse for PIA

Demonstrasjon av PIA

Planmal for veiledning av nyutdannede

Malen kan du endre, slette og legge til etter ditt formål. Det inkluderer seksjoner som bakgrunn for veiledningen, mål med veiledningen og sammensetningen av veiledningspar som alle er viktige felt når du planlegger veiledning for dine nyutdannede. Malen kan også brukes om andre nyansatte som ikke er nyutdannede.

Forskning innen veiledning?

Vi har gått igjennom litteratur innen veiledning og laget en oversikt til deg. I litteraturgjennomgangen finner du forskning når det kommer til kvalitet på veiledning. Hva det vil innebære ha ha god veiledning.

Ta kontakt

Vi ser frem til å snakke med deg. Skriv inn din kontaktinformasjon så hører du fra oss så snart vi har anledning.

LES SISTE NYTT!

De siste nyheter, fagartikler og tilbud.

Få gratis konsultasjon
og pristilbud

peer-it logo

Takk for at du vil prøve PIA

kan PIA være nyttig for din virksomhet?