Digital veiledning: Målorientert kollegaveiledning

Hjelper deg med å systematisere og effektivisere veiledning innen spesifikke områder.

Hvorfor målorientert veiledning?

Systematisk læring

E-læring, rutiner, dokumenter, VR kurs, simulering, video og andre læringsressurser blir satt i et system. 

Sikre kvalitet i arbeidsutførelse

Veiledning er praksisnær. Det er vanskelig å endre vaner, man må gjøre seg erfaringer over tid. Derfor er veiledning riktig tiltak for å heve kvaliteten i arbeidsutførelsen. 

Utvikle riktig kompetanse

Denne typen veiledning tar utgangspunkt i organisasjonen og avdelingen sine faktiske behov for kompetanseutvikling. Den er ikke tilfeldig. 

Medbestemmelse og tillit

Ansatte kan inkluderes i å bestemme innholdet i veiledningen. Tiltaket kan heve tilliten til de ansattes kompetanse. Det blir et kvalitetsstempel.

Populære utviklingsområder for målorientert veiledning

Skolesektoren

Helsesektoren

digital veiledning

Lag eget innhold til veiledningen eller få ferdig innhold

Dere kan selv lage innholdet i veiledningen. Dersom dere ikke har tid til dette kan man også få oss eller andre til å lage det for dere. Vi har allerede utarbeidet endel innhold som kan benyttes. Det positive med å kunne lage innhold selv er at veiledning kan tilpasses flere situasjoner og behov. En virksomhet vil kunne lage sitt eget bibliotek skreddersydd for deres behov. 

Hvor står vi og hvor går vi?

Den som mottar veiledning skal reflektere over sin egen nåsituasjon. Hva mestrer jeg allerede og hva kan jeg bli bedre på? Veileder skal observere utøver og få en forståelse for utøver sin nåsituasjon. Observasjon og refleksjon brukes som bakgrunn for å lage en treningsplan for hva utøver skal trene på.

digital veiledning
digital veiledning

Trening i praksis

I veiledningen skal utøveren gjennomføre de læringsaktivitetende har avtalt. Det kan være å prøve en ny fremgangsmåte, eller observere en kollega. Her støtter veilederen underveis. Videoer, dokumenter og andre læringsressurser kan også brukes for å støtte. Det er her vi ser en endring i praksis. 

Hvorfor Målorientert kollegaveiledning?

Peer-it ser etter prosjektpartnere

Peer-it søker nå samarbeidspartnere til våre prosjekter vedrørende implementering av velferdsteknologi.

god veiledning

Les også: Forskning om god veiledning

Les relevant forskning innen veiledningsfeltet. Her kan du se andres forskning, oppgave om vår løsning og vår sammenstilling av forskning på feltet. 

Andre løsninger du kanskje vil like

Praksis-veiledning

Programvaren hjelper deg, veilederne og studentene med å få kontroll over og utforske fordelene med veiledning. 

development

Situasjonsbasert kollegaveiledning

La dine ansatte hjelpe hverandre med å diskutere viktige emner og løse kritiske problemer. De lærer av hverandre.

vi tar kontakt...

Send inn skjema og vi tar kontakt så snart vi kan

peer-it logo

Takk for at du viser interesse for PIA

Demonstrasjon av PIA

Planmal for veiledning av nyutdannede

Malen kan du endre, slette og legge til etter ditt formål. Det inkluderer seksjoner som bakgrunn for veiledningen, mål med veiledningen og sammensetningen av veiledningspar som alle er viktige felt når du planlegger veiledning for dine nyutdannede. Malen kan også brukes om andre nyansatte som ikke er nyutdannede.

Forskning innen veiledning?

Vi har gått igjennom litteratur innen veiledning og laget en oversikt til deg. I litteraturgjennomgangen finner du forskning når det kommer til kvalitet på veiledning. Hva det vil innebære ha ha god veiledning.

Ta kontakt

Vi ser frem til å snakke med deg. Skriv inn din kontaktinformasjon så hører du fra oss så snart vi har anledning.

LES SISTE NYTT!

De siste nyheter, fagartikler og tilbud.

Få gratis konsultasjon
og pristilbud

peer-it logo

Takk for at du vil prøve PIA

kan PIA være nyttig for din virksomhet?