Hva vi gjør

Peer-it hjelper virksomheter med å finne sin egen vei til endring og omstilling. Veiledning er en velegnet metode for å innføre og kvalitetssikre nye måter å utføre arbeidet på (praksis). Veiledningen gir størst effekt når den er intern, involverer ansatte og tar i bruk interne ressurser.   

Vi utvikler en digital veiledningsplattform (PIA) med mange verktøy for å sette opp, gjennomføre og evaluere veiledning.

Med PIA kan selskaper drifte egne veiledningsprogrammer, for eksempel sitt eget opplegg for veiledning av nyansatte. De kan også samarbeide med andre for å sette opp veiledningsopplegg. Eller de kan ta i bruk veiledningsopplegg som er satt opp av eksterne og tilpasse det ut fra egne behov.

Målet vårt er å bidra til at selskaper selv – med egne ressurser – kan forbedre eget arbeidsmiljø, utvikle intern kompetanse og få kontroll på sin egen endring.  

change method

Hvordan gjør vi det?

Med en digital tjeneste for kollegaveiledning systematiserer vi endring og utvikling.

Veiledning sørger for at de ansatte får tett oppfølging av en kollega som hjelper dem. 

 

Ansatte får hjelp av kolleger

Ved å sette kollegaer sammen i en rolle der de skal hjelpe hverandre skaper man en god arbeidskultur. Ansatte får hjelp av andre ansatte som mestrer praksis godt. Og ansatte som trenger en ekstra utfordring får mulighet til å lære bort det de kan.

Systematiser eksiterende læringsressurser

I PIA kan du bruke læringsressurser du allerede har som for eksempel produktark, videoer, e-læringskurs eller bilder. Disse ressursene systematiseres i et veiledningsløp.  

Skjemaer gjør gjennomføringen enkel

Skjemaer hjelper ledere og ansatte med å planlegge, gjennomføre og evaluere veiledning. Du trenger ikke å ha masse kompetanse om veiledning før du setter i gang. 

Metode basert på utprøving og forskning

PIA sine veiledningstjenester er basert på utprøving og anerkjent forskning om hvordan mennesker lærer, utvikler seg og jobber sammen.  

mentoring

Hvem har deltatt?

Tanken om digital kollegaveiledning startet i en rektors hode. Bakgrunnen var et ønske om å forbedre undervisning og resultater i matematikk. Flere tiltak var prøvd, men uten varig effekt – lærerne gikk etterhvert tilbake til å undervise som før. Utfordringen var å finne en løsning som skapte varig endring, var gjennomførbar i en hektisk arbeidshverdag og som samlet kollegiet. Ressurser fra flere miljø ble satt sammen for å skape en ny løsning. Det ble tidlig klart at veiledning og mestring var sentrale elementer.   

 

Pilotering med krevende kunder

Løsningen er blitt pilotert i skole- og helsesektoren. Ut fra forskningsresultater kan det konkluderes med at forsøkene har vist svært positive effekter. 

PIA som produkt er videreutviklet fra den prototypen som ble pilotert. PIA er nå en helthetlig løsning som kan anvendes i alle sammenhenger hvor faglig praksis er sentralt for virksomheten. 

Tverrfaglig innovasjon

Utviklingen av PIA har vært basert på designdrevet innovasjonsprogram. En fordel fra det har vært en smidig tilnærming, med korte sykluser mellom design, utvikling og utprøving.

Den viktigste fordelen har vært den tverrfaglige sammensetningen av innovasjonsteamet. Kompetanse innen design, kvalitetssikring, pedagogikk, teknologi, ledelse, veiledning, profesjonsfaglig, app-utvikling, konsept-utvikling er smeltet sammen i ett kreativt miljø. 

Peer-it's kjerneteam

Peer-it’s kjerneteam har bestått av personer med ulik utdanning og erfaringsbakgrunn. 

Vil du vite mer?

pia - den korte veien til veiledning!​

Vi hører gjerne fra deg

Ivar Alsvik

Daglig leder

Andreas Alsvik

Leder forretningsutvikling

Her finner du oss:

Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

Interager med oss

Følg oss på sosiale media

Vil du bli bedre kjent, følge oss på våre plattformer for sosiale medier. Dette gjør det enklere for oss å interagere.  

Ta kontakt

Vi ser frem til å snakke med deg. Skriv inn din kontaktinformasjon så hører du fra oss så snart vi har anledning.

Planmal for veiledning av nyutdannede

Malen kan du endre, slette og legge til etter ditt formål. Det inkluderer seksjoner som bakgrunn for veiledningen, mål med veiledningen og sammensetningen av veiledningspar som alle er viktige felt når du planlegger veiledning for dine nyutdannede. Malen kan også brukes om andre nyansatte som ikke er nyutdannede.

Forskning innen veiledning?

Vi har gått igjennom litteratur innen veiledning og laget en oversikt til deg. I litteraturgjennomgangen finner du forskning når det kommer til kvalitet på veiledning. Hva det vil innebære ha ha god veiledning.

LES SISTE NYTT!

De siste nyheter, fagartikler og tilbud.

vi tar kontakt...

Send inn skjema og vi tar kontakt så snart vi kan

peer-it logo

Takk for at du viser interesse for PIA

Demonstrasjon av PIA

Få gratis konsultasjon
og pristilbud

peer-it logo

Takk for at du vil prøve PIA

kan PIA være nyttig for din virksomhet?