PIA - metoder innen veiledning

En digital plattform består av komponenter som kan settes sammen til digitale tjenester. Med digitale tjenester mener vi sammensatte komponenter (digitale verktøy) som støtter prosesser hvor mennesker er involvert. 

PIA er en digital veiledningsplattform som støtter planlegging, gjennomføring og evaluering av veiledningsprosesser.

En veiledningsmetode i PIA er en veiledningsprosess opprettet for å dekke et spesifikt formål/behov og definert ut fra et bestemt metodegrunnlag. 

Brukere av PIA kan sette opp sin egen digitale veiledningstjeneste basert på en av PIA’s veiledningsmetoder.       

PIA har allerede en portefølje av veiledningsmetoder som er utviklet for å håndtere spesifikke veiledningsbehov. Denne porteføljen vil løpende videreutvikles. I tillegg kan veiledningsmetoder tilpasses egne kundebehov.

Hvorfor veiledning som hovedmetode?

Formålet med PIA er å støtte en virksomhet i overgangen (transisjon) fra en praksis som ikke lenger skal videreføres til en ny – ofte ukjent – praksis.

Dette er en transisjon som mange virksomheter jobber med og hvor det er flere risikofaktorer. 

De to største er – som vi ser det – at mennesker ikke blir godt nok involvert og at ny praksis ikke blir tilstrekkelig tydelig. 

Veiledning er en metode som involverer mennesker og med sterkt fokus på praksis. 

bridge

Vil du vite mer?

pia - den korte veien til veiledning!​

Om den digitale tjenesten

Veiledning er ikke det samme som kurs

Virksomheten bruker egne veiledere

Dere kan bestemme selv hva veiledningen skal handle om

Veiledningen foregår over en periode av tid

Dere trenger ikke være eksperter for å sette i gang

Dere kan teste ut veiledning på en mindre gruppe til å begynne med

Konsulenttjenester

I tillegg til den digitale programvaren tilbyr vi også konsulenttjenester. Våre ansatte har lang erfaring med veiledning. De ønsker å overføre så mye av sin kompetanse til dere som mulig. Vi jobber etter slagordet «Sammen blir vi bedre». 

Vi tilpasser oss arbeidsmengden du ønsker. Vi kan bistå 10%-100% ut fra ditt behov. Har du behov for oppfølging over en lenger periode, eller en 1-3 dagers workshop? Våre ansatte tilpasser seg. 

Vår kjernekompetanse er innenfor veiledning. Vi har også kompetanse innenfor strategisk arbeid med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling.

Våre hovedområder  er skolesektoren og helsesektoren, men vi tilpasser oss gjerne andre sektorer med behov for kompetanse innen veiledning.

Vi er tre ansatte med tverrfaglig sammensetning. Les mer om oss på våre om oss sider. 

Kurs

Vi tilbyr også skreddersydde kurs for din organisasjon. Velg et av kursene nedenfor eller kontakt oss for å skreddersy et kurs tilpasset ditt behov. 

Kurs for ledere

  • 4 timer / halvdagskurs
  • Temaer vi tar opp: Hvorfor veiledning? Hvordan planlegge veiledning? Fallgruver og suksessfaktorer.
  • Størrelse: 5-10 personer

Kurs for veiledere

  • 4 timer / halvdagskurs
  • Temaer vi tar opp: Hva er veiledning? Hvordan gi god veiledning? Hva sier forskningen?
  • Størrelse: 5-20 personer

Kurs for veiledere og utøvere

  • Workshop 1-3 dager. 
  • Teori og praktisk trening i veiledning. 
  • Størrelse: 5-20 personer
god veiledning

Gratis ressurs

Hva sier forskningen om god veiledning?

Vi har gått igjennom litteratur innen veiledning og laget en oversikt til deg. I litteraturgjennomgangen finner du forskning når det kommer til kvalitet på veiledning. Hva det vil innebære ha ha god veiledning. 

Planmal for veiledning av nyutdannede

Malen kan du endre, slette og legge til etter ditt formål. Det inkluderer seksjoner som bakgrunn for veiledningen, mål med veiledningen og sammensetningen av veiledningspar som alle er viktige felt når du planlegger veiledning for dine nyutdannede. Malen kan også brukes om andre nyansatte som ikke er nyutdannede.

vi tar kontakt...

Send inn skjema og vi tar kontakt så snart vi kan

peer-it logo

Takk for at du viser interesse for PIA

Demonstrasjon av PIA

Forskning innen veiledning?

Vi har gått igjennom litteratur innen veiledning og laget en oversikt til deg. I litteraturgjennomgangen finner du forskning når det kommer til kvalitet på veiledning. Hva det vil innebære ha ha god veiledning.

Ta kontakt

Vi ser frem til å snakke med deg. Skriv inn din kontaktinformasjon så hører du fra oss så snart vi har anledning.

LES SISTE NYTT!

De siste nyheter, fagartikler og tilbud.

Få gratis konsultasjon
og pristilbud

peer-it logo

Takk for at du vil prøve PIA

kan PIA være nyttig for din virksomhet?