Digital målorientert veiledning

Innfør kunnskapsbasert praksis

Behovet for å innføre ny kunnskapsbasert praksis kan gjelde mange områder

For eksempel: 

Klinisk observasjonskompetanse

Ved ledelse og medarbeiderskap

digital veiledning

Ved endring av arbeidsoppgaver

For å sikre kompetanse innen psykisk helse

kunnskapsbasert praksis

For å sikre legemiddeladministrasjon

Redusere utagerende atferd hos demente

Kunnskapsbasert praksis

PIA den digitale veiledningsplattformen og Peer-it hjelper virksomheter med å innføre kunnskapsbasert praksis. 

Ansatte få tid til å reflektere over praksis sammen. De får mulighet til å utforske relevante forskningsartikler, videoer og annet læringsmateriale.

Det blir mulig å bruke flere kilder som bakgrunn for deres beslutninger og handlinger.  

Veileder og fokus

Peer-it hjelper lederne med å planlegge veiledning. Det innebærer å konkretisere hva som skal læres og hvem som skal være veiledere ut hvem som skal motta veiledning.  Veileder er typiske superbrukere i din organisasjon.

Peer-it støtter også deltagerne i gjennomføringen. Sammen reflekterer deltagerne over praksis når det gjelder valgt område. De konkretiserer aktiviteter for hvordan de skal trene på ønsket område. Utviklingen deres foregår på en systematisk måte.  

Hvor står vi og hvor går vi?

Den som mottar veiledning skal reflektere over sin egen nåsituasjon. Hva mestrer jeg allerede og hva kan jeg bli bedre på? Veileder skal observere utøver og få en forståelse for utøver sin nåsituasjon. Observasjon og refleksjon brukes som bakgrunn for å lage en treningsplan for hva utøver skal trene på.

Refleksjon og observasjon dokumenteres i PIA den digitale veiledningstjenesten. 

digital veiledning
digital veiledning

Trening i praksis

Utøveren gjennomfører de læringsaktivitetene som er avtalt. Det kan være å prøve en ny fremgangsmåte, eller observere en kollega. Her støtter veilederen underveis. Videoer, dokumenter og andre læringsressurser kan også brukes for å støtte.

PIA den digitale tjenesten sikrer at deltagerne følger opp progresjon og oppgaver underveis.

Digital tjeneste

PIA er en digital tjeneste som følger deltagerne og ledere hele veien, fra planlegging og gjennomføring til evaluering. Teknologien gjør det mulig å effektivisere og kvalitetssikre veiledningen. Samtidig kan man dra nytte av ulike digitale læringsressurser som video, linker og digitale dokumenter. Det er enkelt å huske hva som er sagt og vite hva man skal gjøre.  

god veiledning

Les også: Forskning om god veiledning

Les relevant forskning innen veiledningsfeltet. Her kan du se andres forskning, oppgave om vår løsning og vår sammenstilling av forskning på feltet. 

Book en gratis demo

Velg en dag i kalenderen og fyll inn skjema for å booke en gratis demo. Vi viser deg hvordan verktøyet fungerer og har gjerne en samtale om dine behov.

vi tar kontakt...

Send inn skjema og vi tar kontakt så snart vi kan

peer-it logo

Takk for at du viser interesse for PIA

Demonstrasjon av PIA

Planmal for veiledning av nyutdannede

Malen kan du endre, slette og legge til etter ditt formål. Det inkluderer seksjoner som bakgrunn for veiledningen, mål med veiledningen og sammensetningen av veiledningspar som alle er viktige felt når du planlegger veiledning for dine nyutdannede. Malen kan også brukes om andre nyansatte som ikke er nyutdannede.

Forskning innen veiledning?

Vi har gått igjennom litteratur innen veiledning og laget en oversikt til deg. I litteraturgjennomgangen finner du forskning når det kommer til kvalitet på veiledning. Hva det vil innebære ha ha god veiledning.

Ta kontakt

Vi ser frem til å snakke med deg. Skriv inn din kontaktinformasjon så hører du fra oss så snart vi har anledning.

LES SISTE NYTT!

De siste nyheter, fagartikler og tilbud.

Få gratis konsultasjon
og pristilbud

peer-it logo

Takk for at du vil prøve PIA

kan PIA være nyttig for din virksomhet?