Peer-it

Hvorfor peer-it?

Hvorfor ønsker du å bruke peer-it?

Folk ønsker å bruke peer-it av forskjellige grunner, fordi de har forskjellige behov. Vi ønsker å adressere de mest kritiske utfordringene. Her er noen.

Problemer vi skal løse

Tid og ressurser

Mange ansatte og ledere har ikke nok tid og ressurser til å utføre arbeidsoppgavene på en måte de ønsker.  I peer-it adresserer vi denne utfordringen.

care
doctors

Høy turnover

Vi vet at gode nyansattopplegg og godt arbeidsmiljø er kritisk for å redusere turnover. Reduser det du også med vår veiledning programvare. 

Redusert tillitt til lederne

Med mye stress, kommuniserer ikke alltid mennesker på måten de ville gjort ellers.  Med peer-it kan ledere og ansatte kommunisere bedre. Lederne får også støtten de trenger fra en lederkollega. 

trust

Start endingen i dag

Læring, utvikling og omstilling

change

Hvordan gjør vi det?

Mange har forsøkt å adressere disse problemene før, men ikke klart det. Derfor kan vi selvfølgelig ikke legge ut hele oppskriften, men du skal få en sniktitt. 

Banebrytende, robust teknologi

Vår teknologi gir både deg og meg mange muligheter som vi ikke hadde før. 

technology
forskning

Metode basert på utprøving og forskning

Basertt på utprøving og anerkjent forskning om hvordan mennesker lærer, utvikler seg og jobber sammen har vi designet det perfekte verktøyet for deg. 

Eksempler på hva du kan oppnå ved å bruke peer-it

change

Start endingen i dag

Læring, utvikling og omstilling

endring