Digitale veiledningstjenester

PIA er en digital plattform med digitale veiledningstjenester. Med PIA kan du enkelt sette opp dine egne interne veiledningstjenester. PIA lar deg planlegge, gjennomføre og evaluere egen veiledning digitalt og effektivt.

Hvordan lykkes med å implementere velferdsteknologi?

Får du det beste ut av dine ansatte?

Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal gå frem for å lage et godt opplegg for ansattes utvikling. Ofte er det mange faktorer som spiller inn og det kan derfor være enklere å søke ekstern hjelp eller ta et kurs.  

Peer-it gir dere et alternativ. Vår plattform gjør det raskt og enkelt å komme i gang med veiledning. La dine ansatte være hverandres beste støttespillere og sammen drive frem en effektiv og positiv endringskultur. 

Tror du at

Da er Peer-it’s plattform for veiledning et godt alternativ for deg og din virksomhet. I vår plattform kan du strukturere veiledning mellom ansatte. Ved å jobbe med veiledning over tid vil endring– og utviklingskapasiteten i organisasjonen styrkes.  

Få støtte og struktur med digital plattform

Med en digital plattform blir det enklere å gjennomføre veiledningen. Plattformen gir struktur og sørger for en effektiv prosess for deltakerne. 

Ja, det er mulig å gjennomføre veiledning med penn og papir. En digital tjeneste gjør det imidlertid mulig å ta i bruk en rekke funksjoner som gjør gjennomføringen enklere. I en hektisk hverdag kan det være nok til at man får gjennomført som ønsket.  

Velg mellom flere tjenester

Målorientert kollegaveiledning tar utgangspunkt i nåsituasjon og fremtidig målbilde. Følg progresjonen i sanntid og motta skreddersydde rapporter med statistikk og analyse.

 

En digital veiledningstjeneste som tar utgangspunkt i ansattes situasjoner. Hensikten her er å kunne debriefe og lære av tidligere situasjoner. 

Veiledningstjeneste som hjelper med å effektivt integrere og sosialisere nye ansatte. Skap et system rundt veiledning av nyansatte.

Én plattform for alle dine veiledningsbehov

Digitale responsive skjema

Med PIA – den digitale veilederen – får du tilgang til responsive skjema som aktivt hjelper deg med å planlegge, gjennomføre og evaluere veiledning.

veiledning

Effektiviserer veiledningen og sparer tid

Bli kvitt papir og gjør også veiledningen digital. PIA strukturerer hele veiledningsprosessen og åpner for tidsstyring, informasjonsdeling og digitale møter. PIA gjør det lettere å få tid til veiledning i en ellers travel hverdag.

Sikrer kvalitet i endring og utvikling

 

Velg mellom flere tjenester for å finne den metoden som passer best for din arbeidsplass. PIA implementerer veiledningsfaglig metode på en intuitiv måte. Bruk tid og ressurser på gjennomføring, i stedet for organisering. Det er også tilknyttet en kunnskapsbase med supplerende informasjon.

Koble til VR, video og andre ressurser

PIA fungerer i kombinasjon med andre læringsressurser. Ta i bruk VR, E-læring, læringsvideoer eller annet læringsinnhold sammen med PIA.

Veiledning kan brukes i mange sammenhenger

digital helsekompetanse

Effektiv implementering av velferdsteknologi

Systematisk veiledning sikrer at superbrukere følger opp de ansatte i å kunne anvende, utnytte og veilede i teknologien.

Reduser utbrenthet hos ansatte med debriefing

Ansatte i skarpe situasjoner trenger ofte å debriefe situasjonene sammen med andre. Dette kan hjelpe med med å mestre en vanskelig jobbhverdag.

Innføring av ny kunnskapsbasert praksis

PIA systematiserer innføringen av ny kunnskapsbasert praksis. Enten det erlæringsplaner, nye retningslinjer eller annen praksis som endres. 

samarbeid veiledning

Involvere menneskene for å lykkes med transformasjon

PIA gir mulighet til å få med menneskene tidlig. Digital transformasjon er 20% teknologi og 80% menneskene. 

Start endringen i dag

Læring, problemløsning og utvikling.

change

vi tar kontakt...

Send inn skjema og vi tar kontakt så snart vi kan

Forskning innen veiledning?

Vi har gått igjennom litteratur innen veiledning og laget en oversikt til deg. I litteraturgjennomgangen finner du forskning når det kommer til kvalitet på veiledning. Hva det vil innebære ha ha god veiledning.

peer-it logo

Takk for at du viser interesse for PIA

Demonstrasjon av PIA

Planmal for veiledning av nyutdannede

Malen kan du endre, slette og legge til etter ditt formål. Det inkluderer seksjoner som bakgrunn for veiledningen, mål med veiledningen og sammensetningen av veiledningspar som alle er viktige felt når du planlegger veiledning for dine nyutdannede. Malen kan også brukes om andre nyansatte som ikke er nyutdannede.

Kontakt-info

Vi ser frem til å snakke med deg. Skriv inn din kontakt-info så hører du fra oss så snart vi har anledning.

LES SISTE NYTT!

De siste nyheter, fagartikler og tilbud.

Få gratis konsultasjon
og pristilbud

peer-it logo

Takk for at du vil prøve PIA

kan PIA være nyttig for din virksomhet?