Peer-it

Finn din vei til endring

endring

PIA er et komplett verktøy for veiledning. Mange sliter med tid og kvalitet i veiledning. PIA sitt system har struktur og verktøy slik at du kan fokusere på det som er viktig for deg.

Hva slags løsning trenger du?

talent mentoring

Målorientert kollegaveiledning

Verktøyet for Målorientert kollegaveiledning lar deg basere veiledningen på mål og strategi.

change

Veiledning av nyansatte

Verktøy for veiledning av nyansatte hjelper deg med å integrere og beholde nyansatte.

strategy

Strategisk kompetanse

Få tilgang til statistikk og analyser for å enkelt gjøre kvalifiserte beslutninger angående endring og utvikling. (Kommer snart)

Praksis-veiledning

Programvaren hjelper deg, veilederne og studentene med å få kontroll over og utforske fordelene med veiledning. 

development

Situasjonsbasert kollegaveiledning

Med verktøy for situasjonsbasert kollegaveiledning velger du en veileding som baseres på situasjon. Det kan være utfordringer eller behov de ansatte opplever. (Kommer snart).

coaching

Coaching for ledere

Gi lederne verktøyet som lar dem hjelpe hverandre med å løse sine mest kritiske utfordringer.  (Kommer snart)

Oppdag noen av våre populære funksjoner

Et digitalt verktøy for planlegging og gjennomføring av endringstiltak

PIA den digitale veilederen har skjema som brukes når man planlegger og gjennomfører veiledning.

kollegaveiledning
teamwork

Motiverende virkemidler for å forhindre endringstretthet

Vi vet at det er krevende å stå i endringsprosesser. Derfor inkluderer vi motiverende funksjoner. 

Effektiviserer arbeidet og sparer deg tid

Plattformen strukturerer arbeid for at du skal kunne jobbe effektivt. Automatiserte prosesser sparer deg tid. 

klinikk

Sikrer kvalitet i endring og utvikling

PIA dyktigjør deg og dine ansatte til å mestre veiledningstiltak internt.

Les våre suksesshistorier

Historiene vil gi deg innsikt i hvordan våre digitale verktøy fungerer. 

veiledning av nyansatte

Blandel VGS

Rektor Kaya brukte PIA det digitale verktøyet for å mestre deres tiltak: Veiledning av nyansatte.

kollegaveiledning

Lavendel sykehus

Kollegaveiledning hjalp seksjonsleder Geri med å utvikle riktig kompetanse og redusere utagerende atferd hos demente. 

veiledning av nyansatte

Linis sykehjem

Les hvordan Linis sykehjem brukte veiledning av nyansatte til å mer effektivt integrere og sosialisere nyansatte.

Start endringen i dag

Læring, problemløsning og utvikling.

change