Forskning innen veiledning

god veiledning

Gratis ressurs

Hva sier forskningen om god veiledning?

Vi har gått igjennom litteratur innen veiledning og laget en oversikt til deg. I litteraturgjennomgangen finner du forskning når det kommer til kvalitet på veiledning. Hva det vil innebære ha ha god veiledning. 

Masteroppgave

Om veiledningsplattformen PIA

Det er skrevet en masteroppgave om utprøving av PIA på en skole. Den handler om skolelederne, deres valg og erfaringer ved innføring av kollegaveiledning som kompetansetiltak. 

Litteratur og forskning vi anbefaler

Listen under er noe av det litteratur- og forskningsgrunnlaget PIA og peer-it bygger på. Det er litteratur vi anbefaler videre. 

Veiledning generelt

 • Lauvås, P., Lycke, K. H. & Handal, G. (2017). Kollegaveiledning med kritiske venner (4.utg.). Oslo: Cappelen Damm.
 • Stålsett, U. (2009). Veiledning i en lærende organisasjon. Bergen: Fagbokforlaget
 • Handal, G. & Lauvås, P. (2014). Veiledning og praktisk yrkesteori (3.utg). Oslo: Cappelen Damm akademisk.
 • Tveiten, S. (2019). Veiledning : – mer enn ord (5. utgave. ed.). Bergen: Fagbokforlaget.

For helsesektoren

 • Aase, E. (2019). Avdelingslederes betydning for læringsmiljøet til sykepleierstudenter i sykehjem. Sykepleien Forskning (Oslo), (77617), E- 77617. Link.
 • Almvik, & Vråle, G. B. (2019). Sykepleiefaglig veiledning kan gi bedre helse og økt trivsel. Sykepleien forskning (Oslo), 75095, e–75095. Link.
 • Arvidsson, B. et al. (2000) Psychiatric nurses’ conceptions of how group supervision in nursing care influences their professional competence. Journal of Nursing Management, 8, 175-185. Link
 • Bergland, Å., Hestetun, M., & Kristiansen, M. (2003). Erfaringer med avdelingsvis veiledning. Tidsskrift Sykepleien, 18, 46-48. Link
 • Dillern, & Jakobsen. (2020). «Samhandling tross distanse»: Bruk av digitale verktøy i veiledning av sykepleie-studenter i praktiske studier. Nord universitet. Link.
 • Nyhagen, R., Sjöberg, M., Austenå, M., Sørensen, A., Høybakk, J., & Heggdal, K.

  (2019). Små organisatoriske grep kan gi bedre praksisveiledning på intensivavdelinger. Sykepleien forskning (Oslo), (74893), E-74893 . Link

For skolesektoren

 • Andreasen, J. K. & Høigaard, R. (2017). Praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningene – en studie om veiledningskvalitet. Uniped (Lillehammer), 40(3), 222-234. Link.
 • Lejonberg, E. (2018). Lektorstudenter i praksis: Mestringsforventninger og vurderinger av veiledning. Uniped (Lillehammer), 41(3), 304-318.  Link.
 • Mathisen, P & Bjørndal, C. R. P. (2016). Tablet as a digital tool in supervision of student teachers’ practical training. Nordic Journal of Digital Literacy, Vol. 11, 4-2016 p. 227-247 ISSN online: 1891-943X Link
 • Rambøll. (2016). Veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere: En evaluering av veiledningsordningen og veilederutdanningen. Link.
 • Rambøll (2021). Evaluering av veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere

  sluttrapport 2021. Oslo: Utdanningsdirektoratet. Link.

 • Wennergren, A. C., Thornberg, F., Bjørndal, C., & Petter, M. (2018).

  Lärarstudenter som aktörer i interaktiv observation och handledning: En studie om digitala redskap i VFU-handledning på övningsskolor. Högre utbildning, 8(2), 72-86. Link.

vi tar kontakt...

Send inn skjema og vi tar kontakt så snart vi kan

peer-it logo

Takk for at du viser interesse for PIA

Demonstrasjon av PIA

Planmal for veiledning av nyutdannede

Malen kan du endre, slette og legge til etter ditt formål. Det inkluderer seksjoner som bakgrunn for veiledningen, mål med veiledningen og sammensetningen av veiledningspar som alle er viktige felt når du planlegger veiledning for dine nyutdannede. Malen kan også brukes om andre nyansatte som ikke er nyutdannede.

Forskning innen veiledning?

Vi har gått igjennom litteratur innen veiledning og laget en oversikt til deg. I litteraturgjennomgangen finner du forskning når det kommer til kvalitet på veiledning. Hva det vil innebære ha ha god veiledning.

Ta kontakt

Vi ser frem til å snakke med deg. Skriv inn din kontaktinformasjon så hører du fra oss så snart vi har anledning.

LES SISTE NYTT!

De siste nyheter, fagartikler og tilbud.

Få gratis konsultasjon
og pristilbud

peer-it logo

Takk for at du vil prøve PIA

kan PIA være nyttig for din virksomhet?