Digital veiledningstjeneste

Effektiv implementering av velferdsteknologi

digital veiledning

PIA ved implementering av velferdsteknologi?

PIA er en veiledningstjeneste som sikrer effektiv og god implementering av velferdsteknologi. Veiledning gjennomføres etter at teknologien er valgt og grunnleggende introduksjon er gitt. Den sikrer at menneskene mer med på endringen. 

veiledning

Veiledning og velferdsteknologi

Flere får ikke ut all effekten av velferdsteknologi. Dette gjør at man investerer mye penger til lite nytte. De har ikke med seg de ansatte. 

Med tjenesten målorientert veiledning sørger dere for å få med dere de ansatte. Det er viktig at de forstår teknologien for å kunne lære den bort. Det holder ikke at de får et e-læringskurs og en innføringsdag. Det må være et systematisk arbeid. 

Med målorientert veiledning velger dere ut superbrukere/veiledere i deres virksomhet som hjelper andre ansatte med å mestre ny teknologi og nye måter å jobbe på.  

Systematiser implementeringen

Med veiledning sikrer du et system rundt implementeringen. Du viser at velferdsteknologi er lederforankret og viktig. Peer-it hjelper dere med å få oversikt over hva som skal mestres og over tilgjengelige læringsressurser. Peer-it hjelper til i planleggingen av veiledningen. Planlegging støttes av PIA den digitale veiledningstjenesten.  

I veiledning ses velferdsteknologi i sammenheng med utførelse av arbeidsoppgaver.

Hvor står vi og hvor går vi?

PIA den digitale veiledningstjenesten og Peer-it støtter deltagerne i gjennomføring av veiledning.

Den som mottar veiledning reflekterer over sin egen situasjon. Hva mestrer jeg allerede og hva kan jeg bli bedre på? Veileder observerer utøver og få en forståelse for utøver sin nåsituasjon. Observasjon og refleksjon brukes som bakgrunn for å lage en treningsplan for hva utøver skal trene på.

digital veiledning
digital veiledning

Trening i praksis

I veiledningen gjennomfører utøveren de læringsaktivitetene som er avtalt. Det kan være å prøve en ny fremgangsmåte, eller observere en kollega. Her støtter veilederen underveis. Aktiviteter loggføres og progresjon følges opp i PIA.

Videoer, dokumenter og andre læringsressurser kan også brukes for å støtte. 

Digital tjeneste

PIA er en digital tjeneste som følger deltagerne og ledere hele veien, fra planlegging og gjennomføring til evaluering. Teknologien gjør det mulig å effektivisere og kvalitetssikre veiledningen. Samtidig kan man dra nytte av ulike digitale læringsressurser som video, linker og digitale dokumenter. Det er enkelt å huske hva som er sagt og vite hva man skal gjøre.  

Peer-it ser etter prosjektpartnere

I forbindelse med demo dagene søker Peer-it nå samarbeidspartnere til våre prosjekter vedrørende implementering av velferdsteknologi.

vi tar kontakt...

Send inn skjema og vi tar kontakt så snart vi kan

peer-it logo

Takk for at du viser interesse for PIA

Demonstrasjon av PIA

Planmal for veiledning av nyutdannede

Malen kan du endre, slette og legge til etter ditt formål. Det inkluderer seksjoner som bakgrunn for veiledningen, mål med veiledningen og sammensetningen av veiledningspar som alle er viktige felt når du planlegger veiledning for dine nyutdannede. Malen kan også brukes om andre nyansatte som ikke er nyutdannede.

Forskning innen veiledning?

Vi har gått igjennom litteratur innen veiledning og laget en oversikt til deg. I litteraturgjennomgangen finner du forskning når det kommer til kvalitet på veiledning. Hva det vil innebære ha ha god veiledning.

Ta kontakt

Vi ser frem til å snakke med deg. Skriv inn din kontaktinformasjon så hører du fra oss så snart vi har anledning.

LES SISTE NYTT!

De siste nyheter, fagartikler og tilbud.

Få gratis konsultasjon
og pristilbud

peer-it logo

Takk for at du vil prøve PIA

kan PIA være nyttig for din virksomhet?