Digital veiledningstjeneste

Det er menneskene som skal til for å lykkes med digital transformasjon

Digital transformasjon

Transformasjon handler om mer enn å innføre en liten endring. Det investeres mye i transformasjon. Men fokuset er på teknologien og ikke menneskene. Dette er til tross for at menneskene er mest avgjørende for å lykkes med transformasjon. Teknologi (20%) myke ferdigheter (80%). 

Arbeidshverdagen som man kjenner den, blir endret. Det er ikke mulig å få til en slik transformasjon uten å ha med folkene. Derfor er vi i Peer-it bevisst på de ansattes transformasjon. Vi jobber for å få med de ansatte på transformasjonen. De skal utvikle riktig kompetanse og motivasjon.

Veiledning og digital transformasjon

I PIA den digitale veilederen får dere mulighet til å få med dere de ansatte på den digitale transformasjonen. Dere jobber systematisk. Det første dere gjør er å  definere helt konkret hva dere skal gjøre fremover. Det må være så konkret at de ansatte kan observere beskrivelsene i praksis.  Dette er bakgrunnen for hva veiledningen handler om. Dersom dere ønsker hjelp med dette kan vi i Peer-it bistå. 

digital veiledning

Trygghet og veiledning

Når hverdagen slik man kjenner den forandres kan noen oppleve utrygghet. Dette kan føre til motstand og usikkerhet. I PIA veiledningsplattformen får ansatte en veileder som følger dem opp. Det blir en trygghet i en usikker hverdag. Ansatte som mestrer endringen raskt, kan bistå som veiledere og ressurser i transformasjonen.  

Peer-it hjelper med å velge ut veiledere 0g utøvere. Disse legges inn i PIA den digitale veiledningstjenesten. 

Vaner og automatikk

Når vi har jobbet i samme jobb lenge løser vi noen Vanene bidrar til å redusere energien oppgaven krever av oss. Når hverdagen endres og vi må lage nye vaner krever dette mer energi.

Derfor skal vi ikke undervurdere behovet for kompetanseutvikling og andre prosesser knyttet til menneskene i endring. Det er komplisert å innføre selv små endringer fordi det inngår i et større og komplekst system.

Veiledningstjenestene bidrar til å ivareta menneskene når det kommer til kompetanseutvikling og endring.

Digital veiledning støtter praksisendring

PIA den digitale veiledningstjenesten støtter deltagerne i å gjennomføre veiledningen. De begynner med å reflektere over egen praksis og velge ut hva de skal trene på. Deretter følges de opp av veileder på valgte områder. Veilederne er ansatte i deres organisasjon som mestrer transformasjonen i større grad.

Deltagerne følger progresjon og utvikling i PIA. De får tid til å endre praksis over en periode. PIA minner dem på og forplikter dem til praksisendring. 

Interessert i å høre mer? Avtal et møte med oss

Velg en dag i kalenderen og fyll inn skjemaet for å avtale et møte.  Vi viser deg hvordan tjenesten fungerer og vil gjerne høre om dine behov. 

 

Du kan også sende en e-post til [email protected] 

vi tar kontakt...

Send inn skjema og vi tar kontakt så snart vi kan

peer-it logo

Takk for at du viser interesse for PIA

Demonstrasjon av PIA

Planmal for veiledning av nyutdannede

Malen kan du endre, slette og legge til etter ditt formål. Det inkluderer seksjoner som bakgrunn for veiledningen, mål med veiledningen og sammensetningen av veiledningspar som alle er viktige felt når du planlegger veiledning for dine nyutdannede. Malen kan også brukes om andre nyansatte som ikke er nyutdannede.

Forskning innen veiledning?

Vi har gått igjennom litteratur innen veiledning og laget en oversikt til deg. I litteraturgjennomgangen finner du forskning når det kommer til kvalitet på veiledning. Hva det vil innebære ha ha god veiledning.

Ta kontakt

Vi ser frem til å snakke med deg. Skriv inn din kontaktinformasjon så hører du fra oss så snart vi har anledning.

LES SISTE NYTT!

De siste nyheter, fagartikler og tilbud.

Få gratis konsultasjon
og pristilbud

peer-it logo

Takk for at du vil prøve PIA

kan PIA være nyttig for din virksomhet?